Om samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland

-En samarbejdspartner, der arbejder praksisnært.

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) er en uddannelsesinstitution med udbud af videregående uddannelser og efteruddannelser, herunder både fuldtids- og deltidsuddannelser (f.eks. akademi- og diplomuddannelser). Derudover deltager EASJ i erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter. Uddannelsesinstitutionens profilering kommer i projekter til udtryk ved, at de er tæt knyttede til praksis og de beskæftigelsesområder som de forskellige uddannelser retter sig mod.

Samtidigt med, at EASJ kan bidrage med at skabe løsninger på virksomheders problemstillinger, kan virksomhedssamarbejde give EASJ viden om, hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger, og tilrettelægge uddannelserne herefter. EASJ er fordelt på 5 campusbyer og har 11 udbudsadresser, hvilket skaber en høj grad af decentral organisering, som er med til at tilgodese en regional uddannelsesdækning.

EASJ’s viden og samarbejdsmuligheder

På EASJ er det muligt at lave projekter med bistand af personale fra uddannelsesinstitutionen, eller projekter med studerende fra institutionens forskellige uddannelsesretninger, som kan bistå med at afklare problemstillinger og bidrage til løsninger af disse, i samarbejde med virksomhederne.

Et eksempel på et samarbejde med EASJ kan være et praktik-/projektforløb med studerende, omkring udarbejdelsen af grafisk materiale til information omkring funktionen af en virksomheds produkter.

Et andet eksempel kunne tage udgangspunkt i aktuelle fødevareskandaler som eksempelvis listeriaudbrud. Samarbejdet herom kunne bestå af ekspertviden fra personale fra EASJ, omkring skabelsen af øget viden om rengøring og hygiejne, som kan være med til, at fødevareskandaler fremover undgås.

Et andet eksempel på et samarbejde kunne være om udarbejdelse af vegetabilske proteiner som erstatning for overforbruget af kød.  

De forskellige samarbejder, kan således være mangeartede, samlet set for dem alle er, at de tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling i den konkrete virksomhed.

Kontakt

Anders Ullerup Torpegaard

Udviklingsleder

Rektoratet

50 76 27 08

AtOr@easj.dk

http://www.viirs.dk/Om-ViiRS/Samarbejde-med-Erhvervsakademi-Sjaelland
18 JUNI 2019