Spireprojekter

ViiRS har i 2017-2019 haft mulighed for at finansiere forskertimer i et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere forskere, hvor formålet er i fællesskab, at undersøge og/eller løse en konkret udfordring i virksomheden. Vi kalder det et "spireprojekt".

Der er ikke flere midler til denne type samarbejde.

Betingelser for at søge midler

Virksomhed og den eller de involverede forskere skulle søge om midlerne i fællesskab. Virksomheden skulle ligge i Region Sjælland. Man kunne få op til 150.000 kroner til løn til de involverede forskere, Virksomheden skulle bidrage med timer svarende til beløbet. Projekterne skulle ansøges, gennemføres og afrapporteres inden for kalenderåret. 

Der er ikke flere midler til rådighed.

http://www.viirs.dk/samarbejde/forskersamarbejde/spireprojekter
22 OKTOBER 2020