ViiRS inviterer til netværksmøde for videninstitutioner og erhvervsfremmepartnere i regionen

Torsdag 24. oktober 2019 kl. 12 – 16
Professionshøjskolen Absalon Campus Sorø, Ankerhus Slagelsevej 70, 4180 Sorø

Hvorfor er der behov for et netværksmøde?
Samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner er med til at sikre øget produktivitet og vækst blandt regionens virksomheder og styrke forskning og uddannelse. Der er brug for at styrke rammerne for vidensamarbejde i Region Sjælland, hvor andelen af virksomheder, der samarbejder med en videregående uddannelsesinstitution, er blandt de laveste i landet. Samtidig er erhvervsfremmelandskabet under forandring. I fremtiden skal de nye erhvervshuse og kommunerne i endnu højere grad samarbejde om at sikre et effektivt samspil mellem videninstitutioner og virksomheder. 

Hvad kan du få ud af dagen?
Med VidenDagen vil ViiRS-partnerskabet åbne op for en fælles dialog om, hvilke udfordringer der knytter sig til at sikre et mere effektivt vidensamspil i Region Sjælland, og hvordan regionale videninstitutioner og erhvervsfremmepartnere kan tage ejerskab og samarbejde om at løse dem. Samtidig vil VidenDagen styrke deltagernes kendskab til hinandens ydelser og spidskompetencer – og dermed sikre virksomhederne en mere effektiv indgang til viden på regionens videninstitutioner. Ambitionen er, at videndagen vil blive et årligt tilbagevendende netværksmøde, som supplerer dag-til-dag samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsfremmepartnere.  

Hvad skal der ske på dagen?
Dagen afvikles som en kombination af oplæg v/ eksperter, kommunale beslutningstagere og virksomheder, networking gennem speed dating og videnstationer samt paneldebat med deltagere fra bl.a. Erhvervhus Sjælland, Cluster Excellence Denmark og uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Se program og tilmeld dig i menuen til højre. Hvis du ønsker at blive matchet på forhånd med en af de andre deltagere til speed dating, bedes du venligst under ”speed dating” angive, hvem / hvilken organisation du ønsker at tale med.

Spørgsmål? Skriv til mig :-)

Program & tilmelding

Dorthe Poulsen MacKay
Projektleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
93 51 16 94
http://www.viirs.dk/videndag-2019
7 DECEMBER 2019