Kontaktoplysninger

Medarbejdere fra alle fire institutioner samarbejder tæt og kan vejlede om de samlede tilbud fra os. Vores rådgivning er gratis.
Projektleder for ViiRS samarbejdet

Dorthe Poulsen MacKay
Danmarks Tekniske Universitet
@ dpma@dtu.dk
Telefon 93 51 16 94

Rådgivere fra Danmarks Tekniske Universitet

Peter Munch Kofoed
@ pmkof@dtu.dk
Telefon 93 51 14 33

Søren M. Hansen
@ smha@dtu.dk
Telefon 24 92 16 57

Rådgivere fra Roskilde Universitet

Jens Kofod 
@ jensk@ruc.dk
Telefon 46 74 20 24

Rådgivere fra Erhvervsakademi Sjælland

Anders Ullerup Torpegaard
@ ator@easj.dk
Telefon 50 76 27 08

Rådgivere fra Professionshøjskolen Absalon

Michael Christiansen 
@ chri@pha.dk
Telefon 72 48 15 82

             

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

http://www.viirs.dk/Om-ViiRS/ViiRS-raadgivere
14 DECEMBER 2018