Kontaktoplysninger

Medarbejdere fra alle fire institutioner samarbejder tæt og kan vejlede om de samlede tilbud fra os. Vores rådgivning er gratis.

Projektleder for ViiRS og rådgiver fra Danmarks Tekniske Universitet:
Dorthe Poulsen MacKay
 @ dpma@dtu.dk
Telefon 93 51 16 94

Rådgiver fra Roskilde Universitet:
Araceli Bjarklev 
@ araceli@ruc.dk
Telefon 46 74 20 04

Rådgiver fra Zealand - Sjællands Erhvervsakademi:
Anders Ullerup Torpegaard
@ ator@zealand.dk
Telefon 50 76 27 08

Rådgiver fra Professionshøjskolen Absalon:
Michael Christiansen 
@ chri@pha.dk
Telefon 72 48 15 82

http://www.viirs.dk/Om-ViiRS/ViiRS-raadgivere
22 OKTOBER 2020