Kontaktoplysninger

Medarbejdere fra alle fire institutioner samarbejder tæt og kan vejlede om de samlede tilbud fra os. Vores rådgivning er gratis.
Projektleder for ViiRS samarbejdet og rådgiver fra Danmarks Tekniske Universitet

Dorthe Poulsen MacKay
Danmarks Tekniske Universitet
@ dpma@dtu.dk
Telefon 93 51 16 94

Rådgiver fra Roskilde Universitet

Araceli Bjarklev 
@ araceli@ruc.dk
Telefon 46 74 20 04

Rådgiver fra Erhvervsakademi Sjælland

Anders Ullerup Torpegaard
@ ator@easj.dk
Telefon 50 76 27 08

Rådgiver fra Professionshøjskolen Absalon

Michael Christiansen 
@ chri@pha.dk
Telefon 72 48 15 82

             

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

http://www.viirs.dk/Om-ViiRS/ViiRS-raadgivere
26 AUGUST 2019