Forside

ViiRS, Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland, er et tilbud til virksomheder i regionen fra fire videninstitutioner: Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Vi bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i regionen ved at etablere samarbejder mellem virksomheder og de fire institutioner.

Målgruppe
Vi arbejder med alle virksomheder i Region Sjælland, især små og mellemstore inden for følgende brancher:
Fødevarer • Bioøkonomi • Bygge & anlæg • Transport & logistik

Vores tilbud til jeres virksomhed

I ViiRS giver vi jer én samlet indgang til den forskningsbaserede viden, der findes hos de fire institutioner. Vi sikrer det rette match mellem jeres virksomhed og forskere eller studerende, naturligvis med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. Samarbejdet kan dreje sig om alt fra forretningsudvikling til proces- eller produktudvikling. Vores tilbud er gratis.

I ViiRS arbejder vi også med at understøtte forskere og studerende, som har lyst til at blive iværksættere og skabe nye virksomheder i regionen baseret på deres idéer og forskningsresultater.

ViiRS er siden 2014 finansieret af Vækstforum Sjælland og i 2019 af Erhvervsstyrelsen.

 


https://www.viirs.dk/
7 DECEMBER 2019