Forside

ViiRS, Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland, er et tilbud til virksomheder i regionen fra fire videninstitutioner: Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), Professionshøjskolen Absalon (PHA), Roskilde Universitet (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Vi bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i regionen ved at etablere samarbejder mellem virksomheder og de fire institutioner.

Målgruppe
Vi arbejder med alle virksomheder i Region Sjælland, især små og mellemstore inden for følgende brancher:
• Fødevarer
• Bioøkonomi
• Bygge & anlæg
• Transport & logistik

Vores tilbud til jeres virksomhed

I ViiRS giver vi jer én samlet indgang til den forskningsbaserede viden, der findes hos de fire institutioner. Vi sikrer det rette match mellem jeres virksomhed og forskere eller studerende, naturligvis i tæt dialog om de konkrete udfordringer og behov, som I har. Samarbejdet kan dreje sig om alt fra forretningsudvikling til proces- eller produktudvikling. Vores tilbud er gratis.

I ViiRS arbejder vi også med at understøtte forskere og studerende, som har lyst til at blive iværksættere og skabe nye virksomheder i regionen baseret på deres idéer og forskningsresultater.

ViiRS er finansieret af Vækstforum Sjælland.

 


https://www.viirs.dk/
26 AUGUST 2019