Iværksætter

Gennem ViiRS kan både studerende og forskere få hjælp, hvis de ønsker at starte en ny virksomhed fra bunden.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om at starte egen virksomhed.
Studerende som iværksættere

Vi kan hjælpe dig, som er studerende, hvis du undervejs i dit studium får lyst til at starte din egen virksomhed i Region Sjælland. Du kan ikke få direkte økonomisk støtte, men vi kan hjælpe med at finde for eksempel et iværksættermiljø eller den rigtige iværksætterrådgivning og mentorordning, som kan hjælpe dig videre.

Hvis du ønsker at søge økonomisk støtte i fonde eller investeringsselskaber, kan vi også hjælpe dig på vej.

Denne ordning gælder studerende på alle de fire uddannelsesinstitutioner i ViiRS-samarbejdet.

Forskere som iværksættere

Hvis du er forsker på Danmarks Tekniske Universitet, har du og dit team mulighed for at søge økonomisk støtte fra ViiRS’ såkaldte GAP-midler til at undersøge, om jeres forskningsideer eller eventuelle patenter kan omsættes til en kommerciel forretning i en spin-out virksomhed.

Vores ordning administreres af DTU’s Proof of Concept Fund (PoC Fund) og er et led i en aftale mellem DTU og Vækstforum Sjælland. Det er en betingelse, at jeres virksomhed placeres i Region Sjælland. Ordningen følger i øvrigt de samme betingelser som i PoC Fund. I kan søge om maksimalt 500.000 kroner, og der er mulighed for at ansøge flere gange om året.

Formålet er at øge antallet af innovative spin-out virksomheder i Region Sjælland. Midlerne kan give jeres forskerteam et økonomisk råderum til for eksempel at udvikle en prototype eller, sammen med innovationskonsulenter eller forretningsrådgivere, at finpudse jeres forretningside.

Læs om virksomheden Norlase i Roskilde, der fik GAP-midler og dermed økonomisk råderum til at udvikle forretningskonceptet, som senere førte til, at virksomheden blev etableret.

http://www.viirs.dk/Ivaerksaetter
1 JUNI 2020