Kontakt

ViiRS repræsenterer 4 videninstitutioner som alle har campusser og er forankret i Region Sjælland: To universiteter, Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, professionshøjskolen Absalon og erhvervsakademiet Erhvervsakademi Sjælland. Vi dækker en stærk og bred samling af den nyeste forskningsbaserede viden og har lange traditioner for samarbejde med virksomheder i hele regionen.

Vi hjælper med at finde det rette match mellem jeres virksomhed og de tilsammen 3.500 forskere og flere end 30.000 studerende. Målet er, at I, gennem konkrete samarbejder, kan udvikle strategi, processer, produkter eller services. Kontakt os, så vi sammen kan finde den bedste måde at hjælpe jer på.

Læs mere om de faglige kompetencer og særlige samarbejdsmuligheder med de enkelte videninstitutioner i menuen til venstre.

ViiRS konsortiet i profil

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Landsdækkende internationalt teknisk eliteuniversitet med 3.000 forskere og 10.000 ingeniørstuderende inden for alle tekniske videnskaber, med fokus på:

 • Informations og kommunikationsteknologi
 • Produktion-, vind- og byggeteknologi
 • Nano- og bioteknologi
 • Energi- og miljøteknologi
 • Fødevare- og medicoteknologi
  Læs mere om DTU's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Professionshøjskolen Absalon (PHA) 

   En professionshøjskole med 10.000 studerende og 600 medarbejdere. Vi udbyder 11 mellemlange videregående uddannelser og forsker bl.a. i velfærdsteknologi og innovation inden for de professioner vi uddanner til:

   • Administrationsbachelor
   • Bioanalytiker og sygeplejerske
   • Ernæring og sundhed
   • Fysio- og ergoterapeut
   • Leisure management
   • Lærer, pædagog og socialrådgiver

   Læs mere om PHA's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Roskilde Universitet (RUC)

   Et samfundsengageret, regionalt, nationalt og internationalt orienteret universitet med 500 forskere og 9.000 studerende på tværs af humanistiske, natur- og samfundsvidenskabelige hovedområder med fokus på:

   • Innovation i service og oplevelser, erhvervsøkonomi, virksomhedsledelse, virksomhedsstudier
   • Sundhedsfremme og psykologi
   • Turisme, oplevelsesøkonomi og kulturplanlægning
   • Sprogmøde, identitet og kultur
   Læs mere om RUC's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

   Regionalt funderet erhvervsakademi med 270 medarbejdere, 3.700 årsstuderende og afdelinger i Næstved, Nykøbing Falster, Roskilde, Køge og Slagelse. EASJ uddanner til job i erhvervslivet, i spændingsfeltet mellem erhvervsrettet praksisorientering og vækstorienteret videnudvikling, via udbud af 25 videregående uddannelser på erhvervsakademi-, diplom- og professionsbachelorniveau samt udviklingsprojekter inden for:

   • Bygninger og installation
   • Handel, marked og finans
   • It, web og multimedier
   • Jordbrug og have/park
   • Mad og medicin
   • Management, logistik og service
   • Teknik og automation

   Læs mere om EASJ's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

    

    

   Dorthe Poulsen MacKay
   Projektleder
   Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
   93 51 16 94
   http://www.viirs.dk/om-viirs
   26 AUGUST 2019