Om samarbejde med Roskilde Universitet

Roskilde Universitet (RUC) er et samfundsengageret, regionalt, nationalt og internationalt orienteret universitet med 700 forskere og 9.000 studerende. Målet er innovativ, tværfaglig og samfundsengageret forskning og uddannelse.Universitetet udvikler og driver forskning og forskningsbaseret undervisning på højt internationalt niveau inden for og på tværs af de humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og teknisk videnskabelige hovedområder.

RUC's viden

Roskilde Universitet lægger vægt på både studerendes og forskeres evne til at omsætte tanker og viden til gavn for virksomheder og organisationer i det omkringliggende samfund. Roskilde Universitets samfundsengagement kommer for eksempel til udtryk i de studerendes gruppebaserede, problemorienterede projektarbejde. Projektarbejdet knytter uddannelse og forskning tæt sammen og åbner op for samarbejde med omverdenen. Mange virksomheder har således allerede haft gavn af at samarbejde med RUC studerende omkring virksomhedernes specifikke behov og udfordringer.

Samarbejde med RUC

Roskilde Universitet har seks tværfaglige institutter. Her foregår der forskning, undervisning og udviklingsprojekter, som virksomheder kan drage fordel af. Samarbejde med en RUC forsker kan ske i form af projektsamarbejde, efteruddannelse, netværk eller måske et oplæg eller en workshop ved næste store møde i virksomheden eller virksomhedsnetværk. 

Et samarbejde med studerende og forskere på RUC giver adgang til den viden, der hver dag produceres på universitetet – og som kan omsættes direkte i virksomhederne. Med udgangspunkt i virksomhedens idé eller udfordring hjælper vi frem til den forsker og samarbejdsform, der er relevant for virksomheden, så alle parter bliver tilfredse med forløbet.

Se mere om samarbejdsmulighederne her.

 

Kontakt

Jens Kofod

Teamleder

Kommunikation og Rektorsekretariatet

46 74 20 24

jensk@ruc.dk 

http://www.viirs.dk/om-viirs/samarbejde-med-roskilde-universitet
18 JUNI 2019