Spireprojekter

Hvis jeres virksomhed indgår en aftale med en eller flere forskere om, i fællesskab, at undersøge og/eller løse en konkret udfordring i jeres virksomhed, har I mulighed for at søge midler til at finansiere forskertimer. Vi kalder det et "spireprojekt".

Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at søge midler til et "spireprojekt".

Betingelser for at søge midler

Jeres virksomhed og den eller de involverede forskere skal søge om midlerne i fællesskab. Det er en betingelse, at virksomheden ligger i Region Sjælland. I kan få op til 150.000 kroner, som kan dække løn til de involverede forskere, og virksomheden skal bidrage med timer svarende til et tilsvarende beløb. I kan ikke søge midler til for eksempel undervisningsaktiviteter, events og seminarer eller rekvireret forskning.

20. januar og 20. maj er der frist for ansøgninger om midler til projekter, som skal kunne gennemføres og afrapporteres inden for kalenderåret. Det er ikke muligt at overføre midler til det kommende år.

20. september er der frist for ansøgninger med projektstart tidligst januar og gennemførelse indenfor det kommende år.

NB: vi tager løbende imod ansøgninger. Kontakt os for at høre hvordan I søger.

http://www.viirs.dk/Samarbejde/Forskersamarbejde/Spireprojekter
18 JUNI 2019