Samarbejde

Vi afdækker, i tæt dialog med jer fra virksomheden, de udfordringer og behov, I har. På de fire institutioner, der er partnere i ViiRS, findes både forskere  og studerende, der kan hjælpe med alt fra udvikling af strategi, processer, produkter og services. Et samarbejde kan for eksempel omfatte:

  • Workshop for en gruppe af virksomheder sammen med forskere og/eller studerende. I formulerer en case på forhånd, og på workshoppen giver et håndplukket hold af forskere og/eller studerende deres bedste bud på løsninger.
  • Jeres udfordring indgår som case i et længere undervisningsforløb, hvor en gruppe studerende kommer med deres bud på den bedste løsning, eller hvor den er genstand for et afgangsprojekt på bachelor- eller masterniveau.
  • Studerende kommer i praktik hos jer.
  • I køber jer til forskning, adgang til testfaciliteter eller lignende på markedsvilkår (rekvireret forskning).
  • I samarbejder om forskning med en af ViiRS’s partnere og gennemfører i fællesskab et udviklingsprojekt, ofte af længere varighed og evt. med ekstern finansiering. ViiRS har mulighed for at finansiere op til 150.000 kroner, som kan dække løn til de involverede forskere i et såkaldt spireprojekt. Samarbejdet kan også være i form af et 3-årigt forskningssamarbejde med en ph.d.-studerende.

http://www.viirs.dk/samarbejde
22 OKTOBER 2020