Vores tilbud

I ViiRS faciliterer vi konkrete samarbejder mellem jeres virksomhed og forskere eller studerende fra de fire videninstitutioner.

Vi tror på, at sådanne samarbejder kan bidrage til at udvikle forretningen og produkterne, optimere de interne processer i virksomheden, tiltrække nye kunder, investorer eller medarbejdere – med andre ord: Give nye og friske øjne på det kendte, tilføre ny viden og dermed skabe større indsigt i egen virksomhed og omverdenen.

Udgangspunktet for vores dialog er altid et personligt møde mellem jer og én eller flere af os, der arbejder med ViiRS – meget gerne hos jer i virksomheden. Sammen afdækker vi de konkrete udfordringer og behov, som I har, og hjælper med at etablere samarbejder, som kan bidrage til gode løsninger og passer til de ressourcer, I har til rådighed.

Vi skræddersyr et forløb og hjælper med at etablere kontakten til forskere eller studerende. I vores cases er der eksempler på, hvad andre virksomheder har fået ud af samarbejdet.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for et samarbejde med Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi eller Danmarks Tekniske Universitet.

http://www.viirs.dk/Vores-tilbud
1 JUNI 2020