Fordele ved et forskningsbaseret vidensamarbejde

Virksomheder har hele tiden brug for ny viden og idéer for at kunne udvikle deres forretning og produkter. Et forskningsbaseret vidensamarbejde med DTU, RUC, EASJ og/eller PHA giver en række unikke muligheder og fordele i forhold til fx intern udvikling, B2B udvikling eller konsulentbaserede tjenester, fordi:

  • Der er adgang til den nyeste specialisede viden i verdensklasse og produktion af fremtidens viden inden for en bred række af faglige kompetencer, der dækker virksomheders behov for forretnings-, produkt- og faglig udvikling.
  • Forsknings- og uddannelsesinstitutioner er underlagt en høj grad af tavshedspligt, så samarbejdet foregår i et fortroligt rum og det er trygt at afprøve ideer, blive udfordret, få sparring og inspiration herfra.
  • Samarbejdet i form af udvikling, test og dokumentation sammen med forskningsinstitutioner anses for at have en høj grad af troværdighed, som virksomheder kan anvende i deres markedsføring.
  • Et samarbejde med os giver adgang til stærke forsknings- og virksomhedsnetværk, specialiserede og unikke testfaciliteter, og mulighed for finde jeres kommende medarbejder.
  • ViiRS kan sammensætte viden og kompetencer, og tænke i nye veje på tværs af faggrænser. Vi kan inddrage forskere, studerende og aftagerrepræsentanter fra mange fagområder – alle udfordringer er unikke og kan beskues fra flere vinkler.

Hør hvad andre virksomheder fra Region Sjælland siger om et forskningsbaseret vidensamarbejde med fx DTU:

https://www.viirs.dk/fordele-ved-et-forskningsbaseret-vidensamarbejde
22 JANUAR 2020