Om ViiRS

ViiRS repræsenterer 4 videninstitutioner med en eller flere campusser i Region Sjælland: Roskilde UniversitetDanmarks Tekniske Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Zealand - Sjællands Erhvervsakademi. Vi dækker en stærk og bred samling af den nyeste forskningsbaserede viden og har lange traditioner for samarbejde med virksomheder i hele regionen.

ViiRS hjælper med at finde det rette match mellem jeres virksomhed og de tilsammen 3.500 forskere og flere end 30.000 studerende. Kontakt os, så vi sammen kan finde den bedste måde at hjælpe jer på.

Læs mere om de faglige kompetencer og særlige samarbejdsmuligheder med de enkelte videninstitutioner i menuen til venstre.

ViiRS konsortiet i profil:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Landsdækkende internationalt teknisk eliteuniversitet med 3.000 forskere og 10.000 ingeniørstuderende inden for alle tekniske videnskaber, med fokus på:

 • Informations og kommunikationsteknologi
 • Produktion-, vind- og byggeteknologi
 • Nano- og bioteknologi
 • Energi- og miljøteknologi
 • Fødevare- og medicoteknologi
  Læs mere om DTU's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Professionshøjskolen Absalon

   En professionshøjskole med 10.000 studerende og 600 medarbejdere. Udbyder 11 mellemlange videregående uddannelser og forsker bl.a. i velfærdsteknologi og innovation inden for:

   • Administrationsbachelor
   • Bioanalytiker og sygeplejerske
   • Ernæring og sundhed
   • Fysio- og ergoterapeut
   • Leisure management
   • Lærer, pædagog og socialrådgiver

   Læs mere om Absalons kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Roskilde Universitet (RUC)

   Et samfundsengageret, regionalt, nationalt og internationalt orienteret universitet med 500 forskere og 9.000 studerende på tværs af humanistiske, natur- og samfundsvidenskabelige hovedområder med fokus på:

   • Innovation i service og oplevelser, erhvervsøkonomi, virksomhedsledelse, virksomhedsstudier
   • Sundhedsfremme og psykologi
   • Turisme, oplevelsesøkonomi og kulturplanlægning
   • Sprogmøde, identitet og kultur
   Læs mere om RUC's kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

   Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

   Regionalt erhvervsakademi med 270 medarbejdere og 3.700 årsstuderende. Uddanner til job i erhvervslivet via 25 videregående uddannelser på erhvervsakademi-, diplom- og professionsbachelorniveau samt udviklingsprojekter inden for:

   • Bygninger og installation
   • Handel, marked og finans
   • It, web og multimedier
   • Jordbrug og have/park
   • Mad og medicin
   • Management, logistik og service
   • Teknik og automation

   Læs mere om Zealands kompetencer rettet mod samarbejde og virksomhedsudvikling.

    

   Dorthe Poulsen MacKay
   Projektleder
   AFRI
   93 51 16 94
   http://www.viirs.dk/Om-ViiRS
   27 SEPTEMBER 2020