Samarbejde med forskere

På de fire institutioner, der samarbejder om ViiRS, er der ansat omkring 3.500 forskere. Vi beskæftiger os med en bred vifte af fag inden for fx miljø, energi, fødevarer, sundhed, bio- og medicoteknologi, virksomhedsledelse, turisme, handel og logistik. Et samarbejde med vores forskere kan variere i indhold, form og varighed. Sammen med jer kan vi afdække fordele og eventuelle ulemper ved de forskellige modeller.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for samarbejde mellem virksomheder og forskere.

Samarbejdet kan fx være:

Rekvireret forskning

I kan købe jer til specifik faglig rådgivning eller dokumentation, adgang til test- og laboratoriefaciliteter, målinger og beregninger, databehandling, udvikling af prototyper eller lignende på kommercielle vilkår. Resultaterne tilhører jeres virksomhed.

Læs om virksomheden Westrup i Slagelse, der fik løst en konkret udfordring i produktionen af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet.

Fælles udviklingsprojekt

Når I og forskerne oplever en fælles interesse i et udviklingsprojekt baseret på forskning, kan I i fællesskab formulere og gennemføre det. Jeres økonomiske bidrag kan eventuelt skaffes gennem ekstern finansiering fra innovationsfonde, herunder i EU-regi. Vi kan hjælpe med at identificere mulighederne og give sparring i ansøgningsprocessen.

I ViiRS har vi mulighed for at finansiere forskertimer svarende til 150.000 kroner til et såkaldt spireprojekt. Der er nogle særlige vilkår, der skal være opfyldt.

Et udviklingsprojekt kan også omfatte et 3-årigt forskningssamarbejde med en ph.d-studerende.

Vi kan også hjælpe med at afdække mulighederne for patentering af ny viden, metoder eller teknologier.

Læs om virksomheden Dansk Tang fra Odsherred, der samarbejder med både studerende og forskere fra Roskilde Universitet og om virksomheden Nilpeter A/S i Slagelse, der samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet om et treårigt forskersamarbejde.

Workshop med forskere

I kan, eventuelt sammen med andre virksomheder, bidrage med en konkret udfordring til en fælles workshop med forskere fra en eller flere af ViiRS’ partnere. Forskerne giver jer faglig sparring og måske nye perspektiver på udfordringen, som kan føre til formulering af et konkret udviklingsprojekt eller skabe grundlag for jeres egen udvikling af strategi, processer eller produkter.

Køb af patent fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Forskere fra DTU patentanmelder hvert år et stort antal opfindelser. I kan investere i et patent og dermed få tilført værdifuld ny viden og teknologier, der kan sikre jer kommercielle markedsfordele. Et patent kan sælges for et engangsbeløb eller via royaltybetalinger.

http://www.viirs.dk/Samarbejde/Forskersamarbejde
27 SEPTEMBER 2020