Samarbejde med studerende

de fire institutioner bag ViiRS er i alt mere end 30.000 studerende i gang med mellemlange eller lange videregående uddannelser. Under studierne tilegner de sig ny viden og metoder, som I kan have gavn af at få indsigt i. På de fleste uddannelser er der mulighed for, at virksomheder og studerende kan samarbejde. Det kan både være i form af projekt- eller praktiksamarbejder.

Kontakt os for at høre mere om muligheden for samarbejde mellem virksomheder og studerende.
Praktikaftale

I kan indgå en aftale om at få en studerende fra en af de fire institutioner i praktik. Den studerende vil typisk være tilknyttet virksomheden i en kortere periode og arbejde med en konkret opgave, som aftales med den studerende og uddannelsesinstitutionen. Den studerende har sin gang hos jer og deltager i den daglige drift.

For jer er der flere fordele: Den studerende løser en konkret opgave, bidrager med ny viden og ”nye øjne” på den daglige drift, og I markedsfører jer over for en måske kommende medarbejder.

Læs om virksomheden Alfa Laval i Nakskov, der sammen med en praktikant fra Erhvervsakademi Sjælland fik udført tests, der ellers ikke havde været tid til.

Afgangsprojekt

Både bachelor- og kandidatstuderende arbejder, ofte i mindre grupper, med projekter, hvor de går i dybden med et bestemt emne. De samarbejder meget gerne med virksomheder om konkrete cases. I kan få et frisk blik på konkrete udfordringer og få kvalificerede løsningsforslag.

Læs om Fælleskøkkenet i Sakskøbing, som fik hjælp af studerende fra Professionshøjskolen Absalon til at skabe bedre madoplevelser.

Workshops og innovation camps med studerende

På flere uddannelser gennemføres kortere- og længerevarende innovationsforløb, hvor konkrete cases fra virksomheder gøres til genstand for de studerendes arbejde. Hvis I vælger at bidrage med en case, vil I typisk skulle deltage i møder med de studerende, hvor I dels præsenterer jeres case og forventninger til samarbejdet, dels giver og modtager sparring og feedback undervejs i forløbet. I innovation camps foregår samarbejdet i et intensivt forløb over en eller få dage, hvor I forventes at deltage i hele eller dele af forløbet.

Læs om virksomheden ANYgroup i Korsør, der fik hjælp af studerende fra Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon til at teste overvågningsudstyr på et sygehus.

http://www.viirs.dk/Samarbejde/Samarbejde-med-studerende
27 SEPTEMBER 2020